Missie

joris“De missie van Royal Doctors komt direct voort uit mijn persoonlijke ervaringen. Die hebben mij geleerd hoe belangrijk het is om bij de juiste dokter terecht te komen. Royal Doctors brengt u snel in contact met de specialist die u nodig heeft!”


“Ik werd geboren met zware afwijkingen aan mijn rechtervoet en een licht misvormde hand. De Belgische artsen voorspelden een moeilijke toekomst: Joris zou nooit lopen. Mijn ouders namen geen genoegen met dat verdict en vroegen een second opinion bij een dokter in Parijs. De juiste beslissing, zo bleek. Dankzij moderne technieken en protheses bezorgden de Franse artsen mij een normaal leven. Ik loop, spring en fiets al meer dan 30 jaar. Ik heb aan triatlon gedaan en wielrennen gedaan.
In mijn puberteit bood een Belgische dokter aan om een handprothese te maken, zodat ik naar zijn mening – minder gestigmatiseerd zou zijn door de misvorming. Ik trok opnieuw naar de dokter in Parijs. Hij testte mijn handigheid, het gevoel in mijn vingers en zag dat er eigenlijk geen probleem was. Voor hem ging het aanbod van zijn Belgische confrater louter om esthetiek en hij legde de beslissing bij mij neer. Er heeft geen ingreep plaatsgevonden en ik heb daar nog geen dag spijt van gehad.
Mijn persoonlijke ervaringen hebben mij geleerd hoe belangrijk het is om bij de juiste dokter terecht te komen. De wetenschap dat een second opinion van levensbelang kan zijn en dat dokters ook wel eens overbodige behandelingen willen voorstellen, ligt aan de basis van de oprichting van Royal Doctors.”

Joris Vanvinckenroye
Chairman Royal Doctors

Een goede gezondheid is van levensbelang en het is logisch dat u zich er af en toe zorgen over maakt. Zelfs als we ons kiplekker voelen, vragen we ons wel eens af of alles wel optimaal functioneert in ons lichaam. Om die onzekerheid weg te nemen, kunnen er testen en onderzoeken gedaan worden. Maar bij wie moet u zijn? Wat gaat dat kosten, zowel in tijd als in geld?
Voor een leek is het helaas moeilijk om de juiste weg te vinden in de medische wereld. Royal Doctors wijst u als medisch dienstverlener niet alleen de kortste route naar de beste zorg, we regelen ook alles voor u. Wij begrijpen uw ongerustheid en zorgen ervoor dat u snel de juiste testen ondergaat, doelgericht advies krijgt of aan de accurate behandeling kan beginnen.

Royal Doctors richt zich op twee medische disciplines: second opinion en behandeling. In alle disciplines zijn we de schakel tussen patiënt, arts en ziekenhuis. We vinden voor u de beste artsen door de juiste vragen te stellen, medische rapporten op te vragen en onmiddellijk actie te ondernemen. Dankzij onze persoonlijke contacten met specialisten en ons wereldwijde netwerk van onderzoekscentra kunnen we al onze patiënten binnen zeer korte termijn van de gewenste dienst of onderzoeken voorzien.

Voor elk onderdeel van onze activiteiten streven we naar de hoogste kwaliteit. We kunnen daarbij terugvallen op een internationaal netwerk dat elke dag uitgebreid en aangepast wordt. We laten doorlopend onafhankelijke controles van de kwaliteit van ziekenhuizen en medische diensten uitvoeren en pleiten binnen Europa voor een kwaliteitslabel voor medische instellingen en personeel.

Omdat we sterk geloven in Personalised Healthcare, zijn onze diensten altijd op uw wensen en situatie afgestemd. Bij Royal Doctors wordt u vanaf het eerste contact tot het laatste medisch rapport persoonlijk begeleid door onze eigen ervaren paramedici.

Royal Doctors maakt werk van uw gezondheid.