Waarom een second opinion

second opinion icoon“Rust hebben, gerust zijn: dat is belangrijk voor uw gezondheid. Zeker als er aan die gezondheid gewerkt moet worden. Weten dat u na een onrustwekkende diagnose niet met uw rug tegen de muur staat, dat u de keuze hebt om een tweede, onafhankelijk, advies te krijgen. Een second opinion, dat is de service die Royal Doctors u wilt bieden.”
Joris Vanvinkenroye, President Royal Doctors

Geneeskunde is geen wetenschap van zwart of wit. Tussen ‘perfect’ en ‘totaal uitzichtloos’ zitten zoveel diagnoses als er schakeringen grijs zijn. Hoe beter de onderzoeksmethoden, hoe groter de kennis van het menselijk lichaam, hoe gevarieerder de vaststellingen en de interpretaties ervan kunnen zijn.

Als er bij u een ernstige ziekte wordt vastgesteld, is er uiteraard eerst de angst voor wat komen gaat. Kan ik geholpen worden? Kan ik genezen? Vervolgens wordt u geconfronteerd met uw beperkte medische kennis. Heb ik de uitleg van de dokter wel goed begrepen? Zou het kunnen dat de apparatuur gefaald heeft? Leg ik mijn probleem en mijn lichaam in de juiste handen?
Wij vinden dat patiënten in dergelijke situaties recht hebben op zoveel mogelijk en gedetailleerde informatie. Er zijn vandaag meer dan voldoende medische mogelijkheden om patiënten niet het gevoel te geven dat ze geen kant meer uit kunnen, alleen worden ze niet altijd benut. Royal Doctors zorgt ervoor dat dit wél gebeurt.

Wilt u weten of er nog andere behandelingen zijn dan die voorgesteld door uw arts?
Hebt u het gevoel dat de dokter, waarmee u een vertrouwensrelatie hebt, toch niet alle antwoorden op uw vragen heeft? Dan kan een second opinion een grote hulp zijn. Met een onafhankelijke mening van een andere arts, zult u meer duidelijkheid krijgen over de eerste diagnose en over de voorgestelde behandeling. In geval van levensbedreigende ziekten is het van vitaal belang dat u zekerheid hebt en dat u niet twijfelt over de medische weg die u inslaat. Geloven in een behandeling is een belangrijk aspect van uw herstelproces.

Het ligt wellicht niet voor de hand om zelf de arts te zoeken die u de second opinion snel kan bieden. Om te beginnen is het voor een leek moeilijk om te weten bij welke dokter hij het best te rade kan gaan. Het zal evenmin makkelijk zijn om binnen een zeer korte termijn een afspraak te krijgen bij een gespecialiseerde arts. In een periode van grote ongerustheid over uw gezondheid, kunnen deze stappen echte obstakels worden. Als medisch dienstverlener kan Royal Doctors deze taken van u overnemen. Dankzij onze ervaring en ons wereldwijd netwerk zullen wij u snel en accuraat kunnen helpen.

Royal Doctors maakt werk van uw gezondheid.